Alternativ energi - 12V solstraumanlegg m.m.

Voss Radioteknikk leverer alt frå enkle solstraumanlegg, til meir avanserte anlegg med 230V inverter. Me nyttar ein del av produkta i samband med drift av radiostasjonar og har opparbeida oss ganske god erfaring på kva løysingar som fungerer.


230V inverterløysingar har vorte populært. Her får ein 230V på hytta på ein fin måte. Ein kan nytte batteribanken til å produsere 230V. Når ein startar aggregatet koplar systemet

automatisk over til aggregatdrift og startar lading av

batteribanken. Det fine med slike system er at dei kan skalerast heilt etter kunden sitt ynskje.Copyright Voss Radioteknikk - 2020

Org. nr: 991 966 994 MVA

Produktinfo: