Styringssystem

Installasjon av ekstra utrusting i køyrety krev ofte mykje kabelstrekking og behov for relè og brytarar. Voss Radioteknikk har elegante løysingar som lettar dette arbeidet vesentleg. Me har fleire ulike løysingar, men eit styringssystem består normalt sett av betjeningspanel med tilhøyrande fordelingssentral. Mellom desse går det ein datakabel. Fordelingssentralen kan monterast skjult under t.d. førarsetet. Kvar utgang er beskytta av sikring og feil på systemet vil verke indikert i betjeningspanelet. Betjeningspanelet er belyst og kan utstyrast med ulike symbol som indikerer kva funksjon kvar enkelt tast har. Med eit slikt system kan ein enkelt styre ekstralys, varsellys sirene m.m. på ein elegant måte.


Pris: Frå 2500,- eks mva. 3125,- inkl mva.


Copyright Voss Radioteknikk - 2020

Org. nr: 991 966 994 MVA

Produktinfo: