Brukt utstyr


Me får frå tid til anna inn brukt radioutstyr. Dette

kan vere handradioar, baseradioar, repeaterar,

eller baseantenner.  Dettevkan vere utstyr me

har teke i innbytte, eller defekt utstyr som er

reparert. Utvalet varierer. Noko vil verte lagt ut

på nettstaden finn.no.


Me anbefalar å ta kontakt dersom det er

interesse for slikt utstyr.


post@vossradioteknikk.no

 


Copyright Voss Radioteknikk - 2020

Org. nr: 991 966 994 MVA

Aktuelt: