PMR - analoge radioprodukt

Sida gjev ein kort oversikt over  analoge radioprodukt.  Våre hovudleverandørar er Icom og Motorola. Dette er kjende merkevarer  som fungerer over lang tid. Dei fleste radioane frå Motorola er  både analoge og digitale Motorola sitt produktutval ligg under DMR digitale radioprodukt. Icom leverer framleis reine analoge radioar.


Produkteksempel frå Icom:

Icom IC-F5022 mobilradio (VHF)     

Icom IC-F6022 mobilradio (UHF)     

Dette er den nye modellen frå Icom som erstattar IC-F110/IC-F210. Radioen er kompakt og solid og har eit lettlest display. 128 kanalar, mulighet for CCIR 5-tone signalisering, samt ei rekkje andre funksjonar. Radioen er godt egna til dei fleste føremål og kvaliteten er god. Små fysiske mål gjer at radioen lett kan plasserast der det måtte passe. Me har mange ulike antennealternativ tilgjengeleg.


Produktblad...Icom IC-F1000 / F2000 serien

Ein ny produktserie frå Icom som erstatter F3022 modellane. 1000-serien dekkjer VHF bandet, medan 2000-serien dekkjer UHF bandet.  Radioane har små fysiske mål og er vasstette ihht. IP67 standarden. Den enklaste modellen (F1000/2000) er utan display og denne passar for brukarar som har enkle sambandsbehov. Modellen F1000S/2000S har display og noko fleire valtastar. Ein flott modell som gjev god oversikt ettersom denne har display. Toppmodellen F1000T/2000T har fullt tastatur og eignar seg for radiosystem der ein ofte nyttar 5-tone e.l. Alle modellane vert levert med hurtigladar som standard.


Produktblad...


Copyright Voss Radioteknikk - 2020

Org. nr: 991 966 994 MVA